Velkommen

Vejafgifter er et forholdsvist nyt begreb i Danmark. Med åbningen af Storebæltsbroen fik vi de første vejafgifter, men der gik ikke mange år inden vi med Øresundsbroen fik, i alt fald halvpart, flere vejafgifter. Indenfor de senere år er nye former for vejafgifter kommet i fokus. Her er der tale om afgifter som ofte planlægges rettet mod bilister i de større byer. Disse afgifter har mange navne heriblandt: road pricing, trængselsafgifter, bomringe, zone-afgifter, betalingsringe, kørselsafgifter, km-afgifter.

Formålet med denne hjemmeside er at give en international status på anvendelsen af kørselsafgifter. Måske kan hjemmesiden endda medvirke til, at vi kommer videre fra en diskussion af, hvem der har gjort hvad omkring os til en diskussion af, hvad vi kan lære af de andre byers erfaringer, og hvordan disse eventuelt kan overføres til os.

Hjemmesiden kalder alle afgifter rettet mod bilister i byer for kørselsafgifter.

Søger du oplysninger om vejafgifter udenfor byerne kan du finde en oversigt over links til relevante sider.