Hvad søger du?

Grøn omstilling af den danske vejtransport

En kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for visse lastbiler skønnes sammen med en ændring af de nationale regler for lastbilers vægt og dimensionering at mindske CO2-udledningen med cirka 0,3 mio. ton i 2025 og cirka 0,4 mio. ton i 2030.

Afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025, hvor Danmark træder ud af samarbejdet om den eksisterende vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten). 

Afgiften betyder, at de samfundsøkonomiske omkostninger, som lastbiltrafikken medfører i form af slid på infrastrukturen, ulykker, støj, luftforurening og bidrag til trængsel, bliver dækket i højere grad end i dag.

Få et overblik over afgiften for lastbiler

Lastbiler på 12 ton og derover

Fra 1. januar 2025 skal lastbiler på 12 ton og derover betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.

Lastbiler på 3,5 ton og derover

Det er regeringens intention, at vejafgiften fra 1. januar 2027 vil gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Det offentlige vejnet

Fra 1. januar 2025 vil afgiften gælde for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (i alt cirka 10.900 km). Det er regeringens intention, at fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet i Danmark være omfattet (cirka 75.000 km).

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk