Hvad søger du?

Privatlivspolitik - Vejafgifter

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Sund & Bælt Holding A/S behandler personoplysninger i forbindelse med Vejafgiftsordningen.

Med “os” og “vi” menes i denne politik Sund & Bælt Holding A/S.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

 

Sund & Bælt Holding A/S

CVR-nummer: 15 69 46 88

Adresse:
Vester Søgade 10
1601 København V

E-mail: info@vejafgifter.dk

 

(Herefter kaldet “Sund & Bælt”)

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Test af udstyr ifm. Vejafgiftsordningen

Fra den 1. januar 2025 skal Sund & Bælt i henhold til lov om vejafgifter opkræve vejafgifter på vegne af staten, når lastbiler kører på afgiftspligtige vejsegmenter (“Vejafgiftsordningen”). Sund & Bælt skal inden denne dato sikre sig, at alle de relevante systemer, processer m.v. fungerer.

Sund & Bælt opsætter i den forbindelse vejsideudstyr, hvilket inkluderer kameraer og radio-kommunikationsantenner til aflæsning af DSRC-enheder (bizz-enheder), på forskellige danske veje med henblik på, at kameraerne trænes til at registrere forbipasserende biler. Vejsideudstyret opsættes løbende.

Formål

Når du passerer det opstillede vejsideudstyr, behandler vi oplysninger om dig for at teste og oplære vejsideudstyret til brug for Vejafgiftsordningen samt for at teste integrationer til Sund & Bælts systemer, der benyttes til at behandle identificerede lovovertrædere.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du passerer vejsideudstyret:

 • Nummerplade
 • Landekode
 • Køretøjsart
 • Tid og sted for køretøjets passering af vejsideudstyret
 • Et billede af køretøjet

De personer, der eventuelt måtte indgå i billedet, vil blive sløret i en efterfølgende proces.

Hvis en bil, der passerer vores vejsideudstyr, også har monteret køretøjsudstyr med indbygget DSRC-antenne, vil køretøjsudstyret blive identificeret, og udstyrets nummer vil blive registreret.

 

Kilder

Vi indsamler dine oplysninger ved, at du passerer vejsideudstyret, der herefter registrerer køretøjet.

 

Behandlingsgrundlag

Vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig for at varetage en opgave i samfundets interesse.

Det følger også af § 17 a, stk. 2, i lov om Sund & Bælt, at Sund & Bælt kan indsamle og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for udførelsen af Sund & Bælts opgaver i forbindelse med Vejafgiftsordningen. Dette indebærer, at Sund & Bælt kan teste systemer m.v., som senere skal anvendes, når Vejafgiftsordningen træder i kraft.

 

Opbevaring

Oplysningerne, der registreres af vejsideudstyr, slettes efter udført test og senest et år efter, at testen er afsluttet.

 

Modtagere af personoplysninger

Vejsideudstyret, som nævnt ovenfor, opsættes af en af vores leverandører, som bistår os med at træne udstyret. Når leverandøren har indsamlet oplysningerne via udstyret, leveres disse oplysninger til Sund & Bælt med henblik på at teste integrationerne til Sund & Bælts IT-systemer.

Sund & Bælt anvender også IT-leverandører, hvortil dine personoplysninger kan overlades i forbindelse med drift, udvikling og hosting af IT-systemer, herunder filhåndtering og e-mailservices samt levering af vejafgifts- og opkrævningsløsninger, der gør det muligt for offentlige og private kunder effektivt at drive og administrere ANPR-baserede free-flow-systemer.

Vores leverandører er lokaliseret i England, Irland og Sverige.

Vores leverandører er databehandlere for Sund & Bælt og behandler personoplysninger under instruks fra Sund & Bælt. Vi har indgået databehandleraftaler med disse.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

2.2 Statistik og optimering af hjemmeside

Formål

Sund & Bælt behandler dine personoplysninger for at forbedre vores hjemmeside (www.vejafgifter.dk), huske dine indstillinger, tilpasse vores indhold og analysere vores trafik. 

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik: www.vejafgifter.dk/cookiepolitik 

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside (www.vejafgifter.dk):

 • Enheds IP-adresse
 • Typen af enhed, der anvender Sund & Bælts digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon)
 • Generel digital adfærd indsamlet via cookies eller anden sporingsteknologi på Sund & Bælts hjemmesider

 

Kilder

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig via din browser.

 

Behandlingsgrundlag

Når Sund & Bælt indsamler dine personoplysninger gennem teknisk nødvendige cookies, sker dette på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Vores legitime interesse er at kunne tilbyde dig en optimalt fungerende og effektiv hjemmeside. 

Al anden databehandling sker på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at klikke på “Ændring af samtykke” i vores cookiepolitik, der kan findes her: www.vejafgifter.dk/cookiepolitik

 

Opbevaring

Sund & Bælt opbevarer dine personoplysninger i henhold til Sund & Bælts cookiepolitik. Du kan læse opbevaringsperioderne for de enkelte cookies her: www.vejafgifter.dk/cookiepolitik

 

Modtagere

Sund & Bælt anvender IT- og cookieleverandører, som vi kan overlade dine personoplysninger til. Vi overlader dine oplysninger i forbindelse med drift, udvikling og hosting af vores IT-systemer og markedsføringsløsninger, herunder filhåndtering, e-mailservices og levering af cookiebanner, cookiesamtykke og cookiedeklaration.

Vores leverandører er lokaliseret i Irland og Danmark. Vi har indgået en databehandleraftale med vores leverandører, og de må derfor ikke anvende oplysningerne til andre formål end dem, der er angivet i databehandleraftalen.

2.3 Henvendelser til Vejafgiftsordningen

Formål

Når du henvender dig til Sund & Bælt, indsamler vi oplysninger om dig med det formål at besvare og administrere din henvendelse. 

Sund & Bælt anvender i denne forbindelse AI-løsninger til at understøtte effektiv sagsbehandling.

Din henvendelse kan ligeledes anvendes til test af Sund & Bælts AI-løsninger i det omfang, at det vurderes nødvendigt og proportionalt. Se mere herom under afsnit 2.5.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du henvender dig til os med spørgsmål til Vejafgiftsordningen via e-mail, telefon eller chat:

 • Kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer
 • Henvendelsestidspunkt
 • Data fra IVR (Interactive Voice Response) i form af, hvilke valg du har truffet i telefonkøen, hvis du henvender dig telefonisk
 • Øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre, f.eks. nummerplade eller kundenummer

 

Kilder

Sund & Bælt indsamler oplysningerne direkte hos dig.

 

Behandlingsgrundlag

Når du henvender dig til os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor vores legitime interesse er at kunne besvare og kommunikere med personer, som henvender sig til os.

Vi anvender desuden AI-løsninger, der bistår med effektiv og målrettet håndtering af kundehenvendelser. Når Sund & Bælt efterfølgende monitorerer og gentræner AI-løsninger, er retsgrundlaget for denne behandling GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, hvor vores legitime interesse er at sikre, at løsningen virker optimalt og giver det rigtige output.

For mere information om udvikling og test af Sund & Bælts AI-løsninger, se afsnit 2.5.

Se ligeledes afsnit 2.4. nedenfor i forhold til optagelse af telefonsamtaler, som er relevant, hvis du henvender dig telefonisk til Sund & Bælt vedr. Vejafgiftsordningen.

 

Opbevaring

Sund & Bælt opbevarer dine personoplysninger op til 13 måneder fra besvarelsen af den seneste henvendelse.

 

Modtagere

Sund & Bælt anvender IT-leverandører, og vi kan derfor overlade dine personoplysninger til disse i forbindelse med drift, udvikling og hosting af vores IT-systemer, herunder filhåndtering og e-mailservices samt levering af vores CX-platform.

Vores leverandører er lokaliseret i Irland og i Norge. Vi har indgået en databehandleraftale med vores leverandører, og de må derfor ikke anvende oplysningerne til andre formål end dem, der er angivet i databehandleraftalen.

Vi kan derudover videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT, da vi er retligt forpligtede til at indberette visse oplysninger. På samme måde kan vi videregive dine personoplysninger til politiet og eventuelle øvrige tredjeparter, hvis dette er nødvendigt.

2.4 Optagelse af telefonsamtaler

Formål

Sund & Bælts formål med behandlingen er at kunne dokumentere telefonsamtalen, som du har haft med vores medarbejdere. Vi anvender herudover samtalen med henblik på at uddanne vores medarbejdere og til kvalitetssikring i øvrigt (uddannelsesformål).

 

Kategorier af personoplysninger

Hvis du henvender dig telefonisk til Sund & Bælt med spørgsmål til Vejafgiftsordningen og samtykker til optagelse af telefonopkaldet, kan Sund & Bælt behandle følgende personoplysninger om dig: 

 • Kontaktoplysninger i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse
 • Kundenummer hos EETS-udbyderen
 • Øvrige personoplysninger, som måtte indgå i telefonopkaldet

 

Kilder

Oplysningerne er indsamlet direkte fra dig.

 

Retsgrundlag

Sund & Bælt behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at kontakte Sund & Bælts Kundeserviceafdeling. Du kan finde vores kontaktoplysninger øverst i denne politik.

 

Opbevaring

Sund & Bælt opbevarer telefonoptagelserne i maksimalt 3 måneder fra det tidspunkt, hvor samtalen fandt sted.

 

Modtagere

Sund & Bælt anvender IT-leverandører, og vi kan derfor overlade dine personoplysninger til disse. Det kan ske i forbindelse med drift, udvikling og hosting af vores IT-systemer, herunder filhåndtering og e-mailservices samt levering af vores CX-platform.

Vores leverandører er lokaliseret i Irland og Norge. 

Vi har indgået en databehandleraftale med vores leverandører, og de må derfor ikke anvende oplysningerne til andre formål end dem, der er angivet i databehandleraftalen.

 

2.5. Udvikling og test af AI-løsninger til effektiv håndtering af kundehenvendelser

Sund & Bælt har løbende fokus på AI’s potentiale, når det kommer til effektiv og målrettet håndtering af henvendelser. Som følge heraf udvikler Sund & Bælt AI-løsninger (arbejdsprocesser drevet af kunstig intelligens) med henblik på håndtering af henvendelser fra kunder.

 

Formålet

Oplysningerne behandles med det formål at udvikle AI-løsninger, der understøtter effektiv håndtering af henvendelser fra borgere.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, der kan indgå i udvikling og test af løsningen, fremgår af tidligere elektroniske henvendelser fra borgere. Hvis du tidligere har henvendt dig elektronisk til Sund & Bælt ifm. Vejafgiftsordningen, kan din henvendelse derfor blive anvendt til træning af AI.

Vi henviser til afsnit 2.3., hvor du kan finde en oplistning af de oplysninger, der kan blive registreret, når vi besvarer henvendelser, og som derfor kan indgå i test af AI-løsninger. Dette omfatter bl.a. kontaktoplysninger og indholdet i den pågældende henvendelse.

Bemærk, at det langt fra er alle tidligere henvendelser, der anvendes til test af AI-løsninger.

 

Kilder

Oplysningerne er indsamlet direkte hos dig.

 

Retsgrundlaget

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælts legitime interesse er at kunne udvikle en teknisk løsning, der på sigt gør det muligt at besvare henvendelser hurtigere og mere effektivt.

 

Opbevaringsperioden

De personoplysninger, som indgår i udviklingen af AI-løsningen, opbevares i 28 dage fra det tidspunkt, hvor henvendelsen har været anvendt til træning af AI-løsningen. Oplysningerne slettes dog straks efter, at testperioden er slut, uanset om dette tidspunkt er før de 28 dage.

 

Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med udvikling og test af Sund & Bælts AI-løsninger overlader Sund & Bælt personoplysninger til en leverandør, der udvikler og udbyder IT-løsninger, som bl.a. anvendes til optimering af drift. Denne leverandør er lokaliseret i Danmark.

Sund & Bælt anvender også en IT-leverandør, hvortil dine personoplysninger kan overlades i forbindelse med drift, udvikling og hosting af IT-systemer, herunder filhåndtering og e-mailservices. Denne leverandør er lokaliseret i Irland. 

Leverandørerne er databehandlere for Sund & Bælt og behandler udelukkende personoplysninger under instruks fra Sund & Bælt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med leverandørerne.

Sund & Bælts databehandlere er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalerne.

3. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Sund & Bælt vil som udgangspunkt ikke overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger. Dette kan f.eks. indebære, at vi anvender standardkontrakter, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til GDPR artikel 46, til sådanne overførsler.

Enkelte af vores IT-systemer kan overføre personoplysningerne til USA og andre lande, hvor vores IT-leverandører eller dets underdatabehandlere opererer. 

Hvis sådanne overførsler sker til et tredjeland og/eller en international organisation, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at landet eller organisationen sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sker overførslen på grundlag af GDPR artikel 45. Dette gælder også for overførsler til virksomheder i USA, der er certificerede under EU-U.S. Data Privacy Framework, da disse også sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Hvis overførslerne fra vores IT-leverandører sker til et tredjeland og/eller en international organisation, hvor EU-Kommissionen ikke har vurderet, at disse sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er disse overførsler underlagt passende beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med GDPR artikel 46.

Du har mulighed for at få en kopi af aftalen om disse foranstaltninger ved at kontakte os på info@vejafgifter.dk

 

4. Dine rettigheder

Du har i medfør af GDPR følgende rettigheder: 

 • Du har indsigtsret, dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til berigtigelse, dvs. ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Du har i særlige tilfælde ret til sletning, dvs. ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du har i visse tilfælde ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger.

Derudover har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR art. 6, stk. 1, litra e (behandling i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller litra f (legitim interesse). Du kan se vores retsgrundlag for de enkelte behandlingsformål ovenfor.

Hvis du vælger af gøre indsigelse, skal vi revurdere nødvendigheden af vores behandling af dine personoplysninger, og vi må alene fortsætte behandlingen, hvis den fortsat må anses for nødvendig efter din indsigelse. 

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke, har du derudover ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket. Du kan læse ovenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til sletning i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@vejafgifter.dk.

Herudover har du altid ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere herom på www.datatilsynet.dk.  

5. Koncernens øvrige privatlivspolitikker

Du kan finde koncernens øvrige privatlivspolitikker her

 

Senest opdateret: 15. juli 2024

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk