Hvad søger du?

Privatlivspolitik - Vejafgifter Sund og Bælt Holding A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med  hjemmesiden www.vejafgifter.dk.

Med “os” og “vi” menes i denne politik Sund & Bælt Holding A/S.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15 69 46 88

Adresse:
Vester Søgade 10
1601 København V

Telefon: +45 70809282
E-mail: info@vejafgifter.dk

(Herefter kaldet “Vejafgifter”)

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Statistik og optimering af hjemmeside

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Enheds IP-adresse, typen af enhed der anvender Sund & Bælts digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon) samt generel digitale adfærd indsamlet via cookies eller anden sporingsteknologi på Sund & Bælts hjemmesider.

Formål
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til statistiske formål samt til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser, vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig via din browser.

Behandlingsgrundlag
GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af Vejafgifters legitime interesser) herunder Statistik og optimering af hjemmeside.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Cookies slettes i henhold til Vejafgifters cookiepolitik. Se cookiepolitik.

2.2 Henvendelser til Vejafgifter

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, e-mail, telefonnummer, registreringsnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre, herunder nummerplade.

Formål
Når du henvender dig til Vejafgifter, herunder eksempelvis via e-mail, indsamler vi oplysninger om dig med henblik på vores håndtering af henvendelsen.

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Behandlingsgrundlag
GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder: Besvarelsen af henvendelser).

Opbevaring
Op til 13 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen.

3. Modtagere af personoplysninger

Sund & Bælt videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Sund & Bælt har indgået med dig.
Sund & Bælt anvender endvidere leverandører, hvortil dine personoplysninger kan overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata.

Disse leverandører er databehandlere for Sund & Bælt og behandler personoplysninger under instruks fra Sund & Bælt. Sund & Bælt har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Sund & Bælt overfører personoplysninger til både databehandlere og underdatabehandlere etableret henholdsvis inden for og uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer Sund & Bælt et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til Sund & Bælt.

5. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3

Såfremt Sund &Bælt behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, samt retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Du har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Sund & Bælt har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Når Sund & Bælt behandler personoplysninger om dig, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@vejafgifter.dk og kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.

Senest opdateret: 19. juni 2023

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk