Hvad søger du?

Hvilke veje?

Se hvor du skal betale vejafgifter fra 1. januar 2025 på denne side

Kort over vejafgifter

Fra 1. januar 2025 vil lastbiler på 12 ton og derover betale afgift for at køre på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (cirka 10.900 km). Det vurderes at dække over cirka 75 procent af det samlede antal kørte kilometer med lastbiler.

På kortet kan du se, hvor der er vejafgifter:

test 2

Du kan også se Vejdirektoratets kort over veje med vejafgifter.

Du skal betale for alle de vejsegmenter på det afgiftsbelagte vejnet, som du kører på.

Har du GNSS-udstyr, skal det være tændt på hele det danske vejnet og ikke kun på veje med vejafgifter.

Det er regeringens intention, at hele det offentlige vejnet vil være omfattet (cirka 75.000 km) fra 1. januar 2028.

Spørgsmål og svar

Skal jeg betale vejafgifter for at køre på Storebæltsbroen og Øresundsbron?

Nej, du skal ikke betale vejafgift for lastbiler på Storebæltsbroen og Øresundsbron, men stadig betale broafgift som i dag.

Se hvad du skal betale i vejafgift

Læs om kontrol og bøder

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk