Hvad søger du?

Bøder

Har du ikke betalt korrekt vejafgift og fået en bøde? Så kan du betale på denne side.

Overtrædelse straffes med bøde

Både danske og udenlandske lastbiler får automatisk aflæst deres nummerplade. Nummerpladen bliver sammenlignet med data for betaling for at sikre, at lastbilen har betalt for ruten via satellitbaseret køretøjsudstyr (OBE/OBU) eller en vejafgiftsbillet.

Har du ikke betalt korrekt vejafgift, vil Færdselsstyrelsen udstede en bøde på 4.500 kr.

Hvis bøden ikke bliver betalt, overdrages sagen til politiet.

Betaling af bøde

Har du kørt en lastbil på 12 ton og derover uden at betale korrekt vejafgift?

Indsigelse

Er du uenig i bøden, kan du gøre indsigelse.

Automatisk aflæsning af nummerplade

Din lastbil vil automatisk få aflæst nummerplade af kameraer ved både faste og mobile kontrolpunkter.

Faste kontrolpunkter er ved trafikknudepunkter valgt ud fra Danmarks geografi. Derudover kan du på din rute opleve mobile kontrolenheder, som flyttes rundt for at udøve et kontroltryk i hele landet. De faste og mobile kontrolenheder kan samle relevant digital information om alle lastbiler, der passerer, og genkende lastbilens nummerplade.

Kontrol

For at afgøre, om din lastbil er omfattet af afgiftspligten, kombinerer vi tre teknologier:

  • automatisk nummerpladegenkendelse
  • teknologi til at klassificere køretøjstype og afgøre størrelse
  • DSRC-scannere (Digital Short Range Communication) afgør, om lastbilen kører med køretøjsudstyr.

Spørgsmål og svar

Hvor mange bøder kan jeg få?

Et køretøj kan få én bøde pr. døgn (løbende 24 timer).

Hvorfor kan jeg få en bøde for at køre i en miljøzone, selvom jeg betaler vejafgift?

Din lastbil skal også leve op til reglerne i miljøzonerne. Overtræder du reglerne i miljøzonerne, er bøden 12.500 kr.

Har du en ældre dieseldreven lastbil over 3,5 tons, skal den have et partikelfilter monteret eller være minimum Euronorm VI. Du kan læse mere om reglerne for lastbiler i miljøzonerne på miljoezoner.dk.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk