Hvad søger du?

Miljøzoner

Du skal betale mere for at køre i lastbil i en miljøzone. Læs hvorfor og se et kort over miljøzonerne på denne side.

Hvad er en miljøzone, og hvorfor er det dyrere i miljøzonerne?

Der er en miljøzone i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

I de områder er mange borgere ekstra eksponeret for luftforurening og støj fra lastbiltrafikken og færdselsuheld, hvor den tunge trafik er involveret. Derfor er det 50 procent dyrere at køre i miljøzonerne end på andre afgiftsbelagte veje.

Se kort over miljøzonerne

Spørgsmål og svar

Må jeg køre i en miljøzone, når jeg betaler vejafgifter?

Din lastbil skal også leve op til reglerne i en miljøzone, ellers risikerer du at få en bøde på 12.500 kr.
Har du en ældre dieseldreven lastbil over 3,5 tons, skal den have et partikelfilter monteret eller være minimum Euronorm VI. Du kan læse mere om reglerne for lastbiler i miljøzonerne på miljoezoner.dk

Miljøstyrelsen er ansvarlig tilsynsmyndighed på miljøzonerne.

Reglerne for vejafgifter hører under Transport- og Skatteministeriet. Du kan læse mere på vores side om ordningen.

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk