Hvad søger du?

Se hvem du kan kontakte om GNSS-udstyr

Kører du ofte på de danske veje, kan du kontakte en udbyder.

Din udbyder vil opkræve vejafgift og tilbyde support og vejledning, hvis du bruger deres systemer og tjenester til at betale vejafgifter. Det kan være via en OBE/OBU-boks eller eventuelt en app.

Har du GNSS-udstyr, skal det være tændt på hele det danske vejnet og ikke kun på veje med vejafgifter.

Du kan lave en aftale med en af disse udbydere:

Kommer der flere udbydere?

Du kan vælge imellem de tre udbydere til at betale vejafgifter fra 1. januar 2025.

Vi arbejder på at få flere udbydere med.

Kendte løsninger tilpasset det danske marked

For at gøre det let for dig at betale har vi fokus på:

  • sammenhæng med de eksisterende ordninger i Europa, så køretøjsudstyr kan benyttes på tværs af de europæiske vejafgiftsordninger
  • velafprøvede løsninger som er i drift i Europa hos udbydere af vejafgiftssystemer.

Vi har lært af erfaringerne fra flere europæiske lande som for eksempel Tyskland og Belgien. Vi tager det med, som passer bedst til markedet i Danmark.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk