Hvad søger du?

Tidsplan

Du kan her se de væsentligste aktiviteter:

Få et overblik over afgiften for lastbiler

Lastbiler på 12 ton og derover

Fra 1. januar 2025 skal lastbiler på 12 ton og derover betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.

Lastbiler på 3,5 ton og derover

Det er regeringens intention, at vejafgiften fra 1. januar 2027 vil gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Det offentlige vejnet

Fra 1. januar 2025 vil afgiften gælde for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (i alt cirka 10.900 km). Det er regeringens intention, at fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet i Danmark være omfattet (cirka 75.000 km).

Loven om vejafgifter

Folketinget vedtog lovforslag om vejafgifter den 1. juni 2023. Loven trådte i kraft 1. juli 2023 med virkning fra den 1. januar 2025.

Læs loven om vejafgifter

Dialog med transportbranchen

Det er vigtigt at have en god dialog med transportbranchen, som løbende kan følge med i fremskridt på dialogmøder og på hjemmesiden.

Læs mere om dialogen med transportbranchen

Afgift på lastbiler på 12 ton og derover fra 1. januar 2025

Fra 1. januar 2025 skal lastbiler på 12 ton og derover betale afgift. Afgiften vil gælde for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af de kommunale veje (cirka 10.900 km).

Afgift på lastbiler på 3,5 ton og derover fra 1. januar 2027

Det er regeringens intention at udvide afgiften til også at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover fra 1. januar 2027.

Hele det offentlige vejnet

Det er regeringens intention, at hele det offentlige vejnet vil være omfattet (cirka 75.000 km) fra 1. januar 2028.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk