Hvad søger du?

Tidsplan

Du kan her se de væsentligste aktiviteter:

Få et overblik over afgiften for lastbiler

Lastbiler på 12 ton og derover

Fra 1. januar 2025 skal lastbiler på 12 ton og derover betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.

Lastbiler på 3,5 ton og derover

Det er regeringens intention, at vejafgiften fra 1. januar 2027 vil gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Det offentlige vejnet

Fra 1. januar 2025 vil afgiften gælde for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (i alt cirka 10.900 km). Det er regeringens intention, at fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet i Danmark være omfattet (cirka 75.000 km).

Test på de danske veje

Forberedelserne er i fuld gang for at sikre brugervenlige løsninger, når lastbiler på over 12 tons skal betale vejafgifter den 1. januar 2025.

For eksempel har køretøjer kørt rundt på de danske veje og testet beregningsløsningen med betalingsbokse med forskellige CO2-emissionsklasser og køretøjsvægt. Der er allerede kørt over 1.500 kilometer på de danske veje for at teste forskellige vejstrækninger i byer og på landet.

Dialog med transportbranchen

Det er vigtigt at have en god dialog med transportbranchen, som løbende kan følge med i fremskridt på dialogmøder og på hjemmesiden.

Loven om vejafgifter

Folketinget vedtog lovforslag om vejafgifter den 1. juni 2023. Loven trådte i kraft 1. juli 2023 med virkning fra den 1. januar 2025.

Læs loven om vejafgifter
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk