Hvad søger du?

Kontrol

Automatisk og digital kontrol skal sikre, at afgiften betales. Overtrædelse straffes med bøde.

Faste kontrolpunkter

På seks faste kontrolpunkter ved trafikknudepunkter vil lastbilens nummerplade automatisk blive aflæst med nummerpladekameraer.

Aflæsninger fra kontroludstyr sammenlignes automatisk med data for betaling for at sikre, at lastbilen er med i ordningen og har betalt for ruten via brug af satellitbaseret køretøjsudstyr (OBE/OBU) eller via en indkøbt digital rutebillet.

Fleksible kontrolpunkter

Derudover kan lastbilen undervejs på sin rute opleve fleksible kontrolenheder, som er biler med teknisk udstyr.

6-12 fleksible kontrolenheder flyttes rundt for at gøre det uforudsigeligt, hvor der kontrolleres. Hver bil vil indeholde udstyr, der muliggør kontrol tre uafhængige steder, så der opnås kontrol fra 18-36 uafhængige fleksible kontrolpunkter, når der udvides til stort vejnet.

Både de faste og fleksible kontrolpunkter kan samle relevant digital information om alle lastbiler, der passerer, og genkende lastbilens nummerplade.

Tre teknologier kombineres

Flere teknologier kombineres for at afgøre, om en konkret lastbil er omfattet af afgiftspligten:

  • teknologi til at klassificere køretøjstype og afgøre størrelse
  • DSRC-scannere (Digital Short Range Communication) afgør, om lastbilen kører med køretøjsudstyr
  • automatisk nummerpladegenkendelse.

Overtrædelse straffes med bøde

En overtrædelse konstateres ved at sammenholde et billede med tilgængelig information, om lastbilen har et funktionelt og aktiveret køretøjsudstyr eller en rutebillet ved kørsel på det afgiftsbelagte vejnet.

Hvis lastbilen ikke har køretøjsudstyr eller købt en rutebillet, vil Sund og Bælt Holding A/S efter identifikation ved hjælp af nummerpladegenkendelse sende oplysning til Færdselsstyrelsen for  udstedelse af et administrativt bødeforelæg.

 

Samme håndhævelse overfor danske og udenlandske lastbiler

Reglerne gælder både danske og udenlandske lastbiler, og der vil være præcis den samme håndhævelse.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk