Hvad søger du?

Kontrol

Automatisk og digital kontrol skal sikre, at afgiften betales. Overtrædelse straffes med bøde.

Automatisk aflæsning af nummerplade

Reglerne gælder både danske og udenlandske lastbiler. Lastbilerne vil automatisk få aflæst nummerplade af kameraer ved både faste og mobile kontrolpunkter.

Faste kontrolpunkter er ved trafikknudepunkter valgt ud fra Danmarks geografi.

Derudover kan du på din rute opleve mobile kontrolenheder, som er køretøjer med teknisk udstyr. De kan samle relevant digital information om alle lastbiler, der passerer, og genkende lastbilens nummerplade.

De mobile kontrolenheder flyttes rundt for at udøve et kontroltryk i hele landet.

Aflæsningen sammenlignes automatisk med data for betaling for at sikre, at lastbilen er med i ordningen og har betalt for ruten via satellitbaseret køretøjsudstyr (OBE/OBU) eller en digital vejafgiftsbillet.

Tre teknologier kombineres

For at afgøre om din lastbil er omfattet af afgiftspligten kombinerer vi tre teknologier:

  • automatisk nummerpladegenkendelse
  • teknologi til at klassificere køretøjstype og afgøre størrelse
  • DSRC-scannere (Digital Short Range Communication) afgør, om lastbilen kører med køretøjsudstyr.

Overtrædelse straffes med bøde

Du får en bøde på 4.500 kroner for en overtrædelse. En overtrædelse konstateres ved at sammenholde et billede med tilgængelig information, om lastbilen har et funktionelt og aktiveret køretøjsudstyr eller en vejafgiftsbillet ved kørsel på det afgiftsbelagte vejnet.

Hvis lastbilen ikke har køretøjsudstyr eller en vejafgiftsbillet med korrekt køretøjsinformation, vil Sund og Bælt Holding A/S efter identifikation ved hjælp af nummerpladegenkendelse sende oplysning til Færdselsstyrelsen om at udstede et administrativt bødeforelæg.

Niveauet af kontrol er fastsat i loven om vejafgifter.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk