Hvad søger du?

Vægt

Lastbilens vægt er med til at afgøre, om du skal betale afgift, og hvor meget du skal betale.

Tunge godskøretøjer

Alle lastbiler på 12 ton eller derover skal betale vejafgift fra 1. januar 2025, hvis de bruges til godstransport.

Godskøretøjer forventes indplaceres efter deres teknisk tilladte totalvægt:

12.000-17.999 kilo

18.000-32.000 kilo

Over 32.000 kilo

Der forventes fremsat lovforslag om en lovændring i efteråret 2024, der skal træde kraft, inden ordningen starter. Den forventede ændring betyder, at vægten ændres fra tilladt totalvægt af lastbil eller køretøjskombination til teknisk tilladt totalvægt af motorkøretøjet. Denne vægt kan aflæses i feltet F.1. på lastbilens eller sættevognstrækkerens registreringsattest.

Hvad er teknisk tilladt totalvægt?

Den teknisk tilladte totalvægt er oplyst af lastbilproducenten i det land, hvor din lastbil er produceret.

Teknisk tilladt totalvægt afhænger ikke af, i hvilket land lastbilen efterfølgende er indregistreret, eller om lastbilen er trinvist opbygget, efter at den har forladt produktionslandet.

Hvor kan jeg se lastbilens vægt?

Du kan se lastbilens teknisk tilladte totalvægt i Motorregistret (DMR) og på registreringsattesten i feltet F1.

Er din lastbil indregistreret i udlandet, skal du oplyse information om vægt, når du køber en vejafgiftsbillet. Betaler du vejafgift via en udbyder, kan udbyderen vejlede i, hvordan du får vægten for din lastbil.

Din afgiftspligt og afgiftssats afgøres af vægten af dit motorkøretøj

Hvis din lastbil er indrettet til at køre med påhængskøretøj, eller hvis du kører med sættevognstog, forventes afgiftspligt og afgiftssats opgjort ud fra den teknisk tilladte totalvægt af det trækkende køretøj (motorkøretøjet). Denne vægt oplyses i feltet F.1 i registreringsattesten for motorkøretøjet.

Mener du, at din lastbil er forkert registreret?

Så kontakt Motorstyrelsen med relevant dokumentation, hvis noget skal rettes i Motorregistret.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk