Hvad søger du?

Se hvor der bliver vejafgifter for lastbiler

Det vil gradvist ændre sig, hvor du skal betale afgift for at køre i lastbil i Danmark.

Her skal du betale afgift

Fra 1. januar 2025 vil lastbiler på 12 ton og derover betale afgift for at køre på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (cirka 10.900 km). Det vurderes at dække over cirka 75 procent af det samlede antal kørte kilometer med lastbiler.

Det er regeringens intention, at hele det offentlige vejnet vil være omfattet (cirka 75.000 km) fra 1. januar 2028.

Zoom på dette kort og se de veje, hvor lastbiler på 12 ton og derover skal betale afgifter fra 1. januar 2025

test 2
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk