Hvad søger du?

Se hvor der bliver vejafgifter for lastbiler

Det vil gradvist ændre sig, hvor du skal betale afgift for at køre i lastbil i Danmark.

Her skal du betale afgift

Fra 1. januar 2025 vil lastbiler på 12 ton og derover betale afgift for at køre på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (cirka 10.900 km). Det vurderes at dække over cirka 75 procent af det samlede antal kørte kilometer med lastbiler.

Det er regeringens intention, at hele det offentlige vejnet vil være omfattet (cirka 75.000 km) fra 1. januar 2028.

Zoom på dette kort og se de veje, hvor lastbiler på 12 ton og derover skal betale afgifter fra 1. januar 2025

test 2

Du kan også se Vejdirektoratets kort over veje med vejafgifter.

Du skal betale for alle de vejsegmenter på det afgiftsbelagte vejnet, som du kører på. Din vejafgift beregnes ud fra lastbilens totalvægt og CO2-emissionsklasse og lastbilens rute på afgiftsbelagte vejsegmenter med afgiftssats pr. kilometer i eller uden for en miljøzone.

 

Skal jeg betale vejafgifter for at køre på Storebælts- og Øresundsbroen?

Nej, du skal ikke betale vejafgift for lastbiler på Storebælts- og Øresundsbroen, men stadig betale broafgift som i dag.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk