Hvad søger du?

CO2-emissionsklasse

Hvad er en CO2-emissionsklasse?

CO2-emissionsklassen er et udtryk for, hvor meget driften af din lastbil belaster klimaet.

Det vil sige din lastbils energiforbrug uden CO2-udledning fra at fremstille diesel, gas, el eller brint til lastbilen.

Fem CO2-emissionsklasser

Det er et krav fra EU, at lastbiler skal indplaceres i en af fem CO2-emissionsklasser. Det står i et EU-direktiv fra 2022.

Færdselsstyrelsen bestemmer din lastbils CO2-emissionsklasse ud fra lastbilens specifikke CO2-emissioner og en fastlagt CO2-referenceværdi for din køretøjsundergruppe.

CO2-emissionsklasse

Beskrivelse

1

Lastbil indregistreret første gang før den 1. januar 2019, eller som ikke hører til i de andre CO2-emissionsklasser

2

Lastbil på 5 % under CO2-referenceværdien

3

Lastbil på 8 % under CO2-referenceværdien

4

Lavemissionslastbil på 50 % under CO2-referenceværdien

5

Nulemissionslastbil, fastsættes ud fra lastbilens drivkraft, for eksempel el eller brint

Hvor kan jeg se CO2-emissionsklasse for min lastbil?

Er din lastbil indregistreret i Danmark, vil du kunne se lastbilens CO2-emissionsklasse i Motorregistret (DMR) i løbet af 2024.

Er din lastbil indregistreret i udlandet, skal du oplyse information om din CO2-emissionsklasse, når du køber en vejafgiftsbillet. Betaler du vejafgift via en udbyder, kan udbyderen vejlede i, hvordan du får CO2-emissionklassen for din lastbil.

Hvordan kommer min lastbils CO2-emissionsklasse ind i Motorregistret?

Nye lastbiler bliver registreret med CO2-emissionsklasse ud fra oplysninger fra importører og synshaller.

Er din lastbil indregistreret før den 1. januar 2019, vil den automatisk blive indplaceret i CO2-emissionsklasse 1.

Er din lastbil indregistreret efter den 1. januar 2019, samarbejder Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen med DBI-IT om at registrere de relevante oplysninger i Motorregistret for at kunne bestemme CO2-emissionsklassen. For et mindre antal lastbiler er oplysningerne ikke tilgængelige, og her vil ejerne få et brev med anmodning om at sende de relevante oplysninger ind for at bestemme CO2-emissionsklassen.

Kan CO2-emissionsklassen for min lastbil ændre sig?

Indplaceringen af din lastbil i en CO2-emissionsklasse revurderes hver sjette år efter datoen for første registrering.

Du kan se, hvornår det sker næste gang for din lastbil i Motorregistret i feltet ”Dato for reklassificering”.

Hvordan beregnes CO2-emissionsklassen?

Beregningen bygger på oplysninger om din lastbil i registreringsattest og kundeoplysningsfil. Konkret bruges disse data:

 • Drivkraft
 • Dato for første registrering
 • Køretøjets specifikke CO2-emissioner
 • Køretøjsgruppe og -undergruppe (hvis undergruppen ikke står i kundeoplysningsfilen, beregnes undergruppen på baggrund af køretøjsgruppe, førerhustype og motorens nominelle effekt)
 • Kabinetype
 • Motorens nominelle effekt

Eksempel på CO2-emissionsklasse 3

3-akslet lastbil (6x2) – anvendelse: trækkraft for sættevogn.

 • Drivkraft: Diesel (forbrændingsmotor)
 • Dato for første registrering: December 2023
 • Køretøjsundergruppe: 10-LH
 • Køretøjets specifikke CO2-emissioner: 48,1 gram pr. tonkilometer
 • Køretøjsgruppe: 10
 • Kabinetype: Sovekabine
 • Motorens nominelle effekt: 368 kW

Mener du, at din lastbil er forkert registreret?

Så kontakt Motorstyrelsen med relevant dokumentation, hvis noget skal rettes i Motorregistret.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk