Hvad søger du?

Nemt at betale

Der er lagt vægt på let administration for transporterhvervet og en brugervenlig og omkostningseffektiv ordning baseret på velafprøvede løsninger i Europa.

Sådan bliver de nye løsninger

Satellitbaseret køretøjsudstyr

Global Navigation Satellite System (GNSS) kan benyttes på tværs af de europæiske vejafgiftsordninger.

Samme pris for samme tur

Der vil være en central beregning af afgift.

Digital rutebillet

Digital rutebillet til dem, som ikke har køretøjsudstyr. Der er ingen fysiske salgssteder.

Se hvad du skal betale for køre i lastbil fra den 1. januar 2025

Afgiften beregnes ud fra en ny klassificering af lastbiler kaldet CO2-emissionsklasser. Motor- og Færdselsstyrelsen er i gang med en model for og indplacering i CO2-emissionsklasser, som kommer til at stå i Motorregisteret (DMR) for alle danske lastbiler. Der er ingen sammenhæng med den nuværende Euronorm.

På alle veje eksklusive miljøzonerne

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

1,12

1,26

1,35

CO2-emissionsklasse 2

1,00

1,13

1,22

CO2-emissionsklasse 3

0,88

1,00

1,09

CO2-emissionsklasse 4

0,59

0,66

0,71

CO2-emissionsklasse 5

0,20

0,20

0,20

I miljøzonerne

Det vil blive 50 procent dyrere at køre i miljøzoner end på det øvrige vejnet. De højere satser i miljøzonerne afspejler, at mange borgere i disse områder er ekstra eksponeret for luftforurening og støj fra lastbiltrafikken og færdselsuheld, hvor den tunge trafik er involveret.

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

0,56

0,63

0,68

CO2-emissionsklasse 2

0,50

0,57

0,61

CO2-emissionsklasse 3

0,44

0,50

0,54

CO2-emissionsklasse 4

0,29

0,33

0,35

CO2-emissionsklasse 5

0,10

0,10

0,10

Samlet

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på
12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på
18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på
over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

1,68

1,89

2,03

CO2-emissionsklasse 2

1,5

1,7

1,83

CO2-emissionsklasse 3

1,32

1,5

1,63

CO2-emissionsklasse 4

0,88

0,99

1,06

CO2-emissionsklasse 5

0,3

0,3

0,3

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk