Hvad søger du?

Nemt at betale

Enkle og brugervenlige løsninger skal gøre det nemt at betale og administrere for transportbranchen.

Du kan betale på to måder:

Via en udbyder

Brug samme satellitbaserede køretøjsudstyr (GNSS-udstyr) som andre steder i Europa eller eventuelt en app.

Digital rutebillet

Køb en digital rutebillet, hvis du ikke har køretøjsudstyr, eller det ikke virker.

Samme pris for samme tur

Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig at betale.

Den kørte rute og antal kørte kilometer beregnes centralt baseret på registreret kørsel fra satellitbokse, så du altid er sikret samme pris for samme tur.

Kendte løsninger tilpasset det danske marked

For at gøre det let for dig at betale har vi fokus på:

  • sammenhæng med de eksisterende ordninger i Europa, så køretøjsudstyr kan benyttes på tværs af de europæiske vejafgiftsordninger
  • velafprøvede løsninger som er i drift i Europa hos udbydere af vejafgiftssystemer.

Vi har lært af erfaringerne fra flere europæiske lande som for eksempel Tyskland og Belgien. Vi tager det med, som passer bedst til markedet i Danmark.

Se hvad du skal betale for køre i lastbil fra den 1. januar 2025

Din vejafgift afhænger af lastbilens CO2-emissionsklasse og totalvægt.

Motor- og Færdselsstyrelsen er i gang med en model for og indplacering i CO2-emissionsklasser, som kommer til at stå i Motorregisteret (DMR) for alle danske lastbiler. Der er ingen sammenhæng med den nuværende Euronorm.

Hvor kan jeg se CO2-emissionsklasse og totalvægt for min lastbil?

Er din lastbil indregistreret i Danmark, vil du kunne se lastbilens CO2-emissionsklasse i Køretøjsregisteret (DMR) i løbet af 2024. Du kan også se totalvægten i Køretøjsregisteret.

Er din lastbil indregistreret i udlandet, skal du oplyse information om din CO2-emissionklasse og totalvægt.

Hvad afgør CO2-emissionsklassen for min lastbil, og hvordan er den fastsat?

Det er et krav fra EU, at lastbiler skal indplaceres i en af fem CO2-emissionsklasser. Det står i et EU-direktiv fra 2022.

CO2-emissionsklassen for din lastbil fastsættes ud fra kriterier i EU-direktivet.

Hvad koster det?

Du betaler forskellige afgiftssatser, hvis du kører i eller uden for de danske miljøzoner i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

På alle veje eksklusive miljøzonerne

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

1,12

1,26

1,35

CO2-emissionsklasse 2

1,00

1,13

1,22

CO2-emissionsklasse 3

0,88

1,00

1,09

CO2-emissionsklasse 4

0,59

0,66

0,71

CO2-emissionsklasse 5

0,20

0,20

0,20

I miljøzonerne

Det vil blive 50 procent dyrere at køre i miljøzoner end på det øvrige vejnet. De højere satser i miljøzonerne afspejler, at mange borgere i disse områder er ekstra eksponeret for luftforurening og støj fra lastbiltrafikken og færdselsuheld, hvor den tunge trafik er involveret.

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

0,56

0,63

0,68

CO2-emissionsklasse 2

0,50

0,57

0,61

CO2-emissionsklasse 3

0,44

0,50

0,54

CO2-emissionsklasse 4

0,29

0,33

0,35

CO2-emissionsklasse 5

0,10

0,10

0,10

Samlet

Kroner pr. kilometer

Tilladt totalvægt på
12.000-17.999 kg

Tilladt totalvægt på
18.000-32.000 kg

Tilladt totalvægt på
over 32.000 kg

CO2-emissionsklasse 1

1,68

1,89

2,03

CO2-emissionsklasse 2

1,5

1,7

1,83

CO2-emissionsklasse 3

1,32

1,5

1,63

CO2-emissionsklasse 4

0,88

0,99

1,06

CO2-emissionsklasse 5

0,3

0,3

0,3

Skal jeg betale moms af vejafgifter?

Nej, du skal ikke betale moms af vejafgifter.

Hvad skal jeg betale, hvis der er påhængs- eller sættevogne på min lastbil?

Er din lastbil registreret som trækkraft for én eller flere påhængs- eller sættevogne, så fastsættes vejafgiften efter totalvægt for det samlede vogntog. 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk